De uitzonderlijke schittering en helderheid van de Antwerp Twins

De briljant is sinds lang de standaard geweest voor schittering en helderheid. Vele nieuwe slijpvormen werden ontwikkeld om de schittering en helderheid te verhogen, allen met wisselend sukses.

Dit gebeurde meestal door de achttallige symmetrie te wijzigen of door het aantal facetten drastisch te verhogen.

De Antwerp Twin is speciaal in zijn soort. Door kroon en paviljoen ongeveer dezelfde vorm te geven krijgt de diamant een meer sferisch uitzicht. Deze symmetrie tussen boven- en onderkant gaf de slijpvorm zijn naam.

Door deze symmetrie en door het zeer nauwkeurig kiezen van de hoeken van de kroon- en paviljoenfacetten, worden alle facetten meermaals gereflekteerd in een bovenzicht wat aanleiding geeft tot een enorme toename van schittering en helderheid, ongezien in de andere slijpvormen.

Dit wordt ook bewezen in de Gemex BrillianceScope, die deze diamanten een zeer hoge en zelfs buiten schaal schittering geeft ver boven andere slijpvormen en een hoge tot zeer hoge helderheid.

The superb sparkle and brilliance of the ANTWERP TWINS ®.

The brilliant cut has been the standard for good brilliance and sparkle for a long time. Many other cuts have been created to increase the brilliance and sparkle, all with varying success.

This was mainly achieved by altering the 8-fold symmetry or largely increasing the number of facets.

The ANTWERP TWINS ® is special in its kind. By creating a crown and pavilion having almost the same cut, the diamond gets a more spherical shape. This top/bottom equalness gave the cut its name.

Due to this symmetry and by carefully selecting the correct facet angles of crown and pavilion, all facets are multiply reflected in a crown view creating an enormous increase in brilliance and sparkle, unseen in other cuts.

This is also witnessed by the Gemex BrillianceScope, giving these diamonds a very high and even out of scale sparkle value surpassing all standard cuts and a high to very high brilliance.

Ludo Van Goethem

PhD

Mineralogical Society of Antwerp

明亮、光彩夺目的安特卫普双爱钻石®

很久以来,明亮切割曾是作为获取光彩和闪烁度的工艺标准。许多其他切割法也曾不断涌现,以提升钻石的亮度和光芒,亦获得不同程度的成功。

这主要是通过改变8个对称切面或大量增加切面数量来实现。

安特卫普双爱钻石®正是以这种特殊的切割工艺使之光芒四射。它以几乎相同的切割法加工冠面和斜面,钻石显得更具球面形状。该钻石的命名源于这种顶部和底部之间对称切割而来。

基于这种对称以及对冠面和斜面角度的精确选择,所有切面从冠面上看去重叠折射,由此光芒闪耀。这在其他切割法中是完全看不到的。

这已得到Gemex BrillianceScope的验证,这些钻石的闪烁度极高,远远超过了所有标准切割法的明亮度级别,其光芒无可比拟。

Ludo Van Goethem博士

物理学博士

安特卫普矿物学会

De uitzonderlijke schittering en helderheid van de Antwerp Twin.

De briljant is sinds lang de standaard geweest voor schittering en helderheid. Vele nieuwe slijpvormen werden ontwikkeld om de schittering en helderheid te verhogen, allen met wisselend sukses.

Dit gebeurde meestal door de achttallige symmetrie te wijzigen of door het aantal facetten drastisch te verhogen.

De Antwerp Twin is speciaal in zijn soort. Door kroon en paviljoen ongeveer dezelfde vorm te geven krijgt de diamant een meer sferisch uitzicht. Deze symmetrie tussen boven- en onderkant gaf de slijpvorm zijn naam.

Door deze symmetrie en door het zeer nauwkeurig kiezen van de hoeken van de kroon- en paviljoenfacetten, worden alle facetten meermaals gereflekteerd in een bovenzicht wat aanleiding geeft tot een enorme toename van schittering en helderheid, ongezien in de andere slijpvormen.

Dit wordt ook bewezen in de Gemex BrillianceScope, die deze diamanten een zeer hoge en zelfs buiten schaal schittering geeft ver boven andere slijpvormen en een hoge tot zeer hoge helderheid.